جانمایی پلاک ثبتی

7
اکتبر,2020

0

جانمایی پلاک ثبتی امروزه با توجه به رشد چشمگیر ملک و اراضی، خرید و فروش اراضی بسیار حرکت اقتصادی مناسبی محسوب می شود. همه ی ما از شرایط ویژه بازار مطلع هستیم که چقدر قیمت ها به صورت بی منطق…