تهیه نقشه UTM و نقشه یو تی ام

8
سپتامبر,2020

2

تهیه نقشه utm تهیه نقشه UTM نقشه UTM به یک نوع سیستم تصویر گرفته می شود و یکی از بخش های مهم نقشه برداری محسوب می شود. نقشه UTM بر اساس سیستم مختصات جهانی تهیه شده و البته که هر…